Portal Único facilita a vida das empresas exportadoras